Lexikologia


(Milan) #1

Napredovať a ziskávať nove informacie ktore by sa mohli využiť v technologii a vo vytvorení nových systémov kompatibilnej autentickosti.