Nový systém v poskytovaní Prvej Pomoci pomocou JK systému - Aplikácia


(Jakub Krkoša) #1

Dobrý deň,

Moje Meno je Ing. Jakub Krkoša . Pracoval som na svojej Bakalarskej ako aj Diplomovej práci na škole v ZA, kde som sa snažil o zlepšenie dojazdnosti Záchrannej zdravotnej služby. Inovoval som systém do vozidiel ZZS ako aj do automobilov cez Aplikáciu a GPS ktorú som navrhol. Je to pokrokový návrh, ktorý by sa mohol využívať časom v Automobiloch. Mojím cielom bolo zlepšiť komfort vozidiel ako aj vodičov s priamim kontaktom na Záchrannú zdravotnú službu čo získalo aj ocenenie, kde som skončil na druhom mieste vo vedeckej činnosti v SR. Bol by to prvý systém, ktorý by identifikoval ludí vo vozidle a v prípade akej koľvek nehody by záchranýri vedeli kam idú a kdo je učastnikom nehody bez toho aby zranená osoba nejako skontaktovala ZZS. Nejde len eCall ale spolu sním bude ZZS poznať podrobný zdravotný stav osoby ešte pred havariou kým dôjde na miesto nehody (a mnoho dalších). Ak by ste mali záujem poslal by som Vám moju prácu (v skrátenej verzií) .

PS: Ak Vás môžem poprosiť o výjadrenie či už kladne alebo záporne.

S pozdravom Ing. Krkoša.