Stanojr


(michal truban) #1

Toto je téma ktorá pokrýva vyznačené slovo z knihy (truban.support). Môžete tu smelo komentovať, pýtať sa a prispievať. Tak môžete byť súčasťou knihy.